Asia 74 - Trúc Phương Ông Hoàng Của Dòng Nhạc BOLERO Bluray/DVD5/DVD9

Author: Admin at 27-07-2016, 15:53

37

Asia 74 - Trúc Phương Ông Hoàng Của Dòng Nhạc BOLERO Bluray/DVD5/DVD9

Asia 74 - Trúc Phương Ông Hoàng Của Dòng Nhạc BOLERO Bluray/DVD5/DVD9

BLOGTINNHANH - TIN NHANH - TIN TỨC HOT, TIN TỨC HẢI NGOẠI, TIN TỨC SHOWBIZ, TÂM SỰ EVA, ...Anh chị gởi Email tới: [email protected] để nhận hướng dẫn buy Account via Paypal THANH TOÁN TỰ ĐỘNG - ĐƠN GIẢN - AN TOÀN. Hỗ trợ 24/24!
Sent to email: [email protected] to receive guide payment paypal!

DOWNLOAD LINK:

Blu-ray

http://www.uploadable.ch/file/apNRdMVY6bn4/Asia74.part01.rar
http://www.uploadable.ch/file/xKd9eBMsgHqs/Asia74.part02.rar
http://www.uploadable.ch/file/5XJASYh9xTRB/Asia74.part03.rar
http://www.uploadable.ch/file/J2d2GytgsUFr/Asia74.part04.rar
http://www.uploadable.ch/file/DzcVt6yvFM2E/Asia74.part05.rar
http://www.uploadable.ch/file/EjEmZDhZ6nuQ/Asia74.part06.rar
http://www.uploadable.ch/file/s8ptdHDATNaq/Asia74.part07.rar
http://www.uploadable.ch/file/5GHuR8DTVEk7/Asia74.part08.rar
http://www.uploadable.ch/file/wUefrfCZm56q/Asia74.part09.rar
http://www.uploadable.ch/file/VCA5X9Pjrs6Q/Asia74.part10.rar
http://www.uploadable.ch/file/QRwAAKQHm5K7/Asia74.part11.rar
http://www.uploadable.ch/file/PecnGjpbdvv9/Asia74.part12.rar
http://www.uploadable.ch/file/KkhNcCuhp97y/Asia74.part13.rar
http://www.uploadable.ch/file/bPWZ2haKwewx/Asia74.part14.rar
http://www.uploadable.ch/file/UMxcNCANR7cr/Asia74.part15.rar
http://www.uploadable.ch/file/YKhNqpKAfhJs/Asia74.part16.rar
http://www.uploadable.ch/file/GertzDhcp54a/Asia74.part17.rar
http://www.uploadable.ch/file/D2Ew7CNkwyVw/Asia74.part18.rar
http://www.uploadable.ch/file/YxFh2fSjMkmY/Asia74.part19.rar
http://www.uploadable.ch/file/jJN4umcyqyc7/Asia74.part20.rar
http://www.uploadable.ch/file/Pt278nPev4mX/Asia74.part21.rar
http://www.uploadable.ch/file/BHG9sKzGmbjb/Asia74.part22.rar
http://www.uploadable.ch/file/XUcTJ47yv38K/Asia74.part23.rar
http://www.uploadable.ch/file/mKuuXc6ZTRx7/Asia74.part24.rar
http://www.uploadable.ch/file/Nq9QQR5Nm9pX/Asia74.part25.rar
http://www.uploadable.ch/file/mMhgfKqE7RKU/Asia74.part26.rar
http://www.uploadable.ch/file/avanxgksnqKZ/Asia74.part27.rar
http://www.uploadable.ch/file/7DRpjCkFTwkR/Asia74.part28.rar
http://www.uploadable.ch/file/fjJ8QeQQsVX9/Asia74.part29.rar
http://www.uploadable.ch/file/uNAK8DDQ2uyw/Asia74.part30.rar

http://uploaded.net/file/sonh31ld/Asia74.part01.rar
http://uploaded.net/file/pjdyorm5/Asia74.part02.rar
http://uploaded.net/file/fpwv9r0m/Asia74.part03.rar
http://uploaded.net/file/wlamqhy9/Asia74.part04.rar
http://uploaded.net/file/axkoz84d/Asia74.part05.rar
http://uploaded.net/file/8lcj3abg/Asia74.part06.rar
http://uploaded.net/file/hh8c6fdu/Asia74.part07.rar
http://uploaded.net/file/e3zsyk3x/Asia74.part08.rar
http://uploaded.net/file/6rcvyzan/Asia74.part09.rar
http://uploaded.net/file/3yfkn4lo/Asia74.part10.rar
http://uploaded.net/file/t5cfbqax/Asia74.part11.rar
http://uploaded.net/file/zjiggwtg/Asia74.part12.rar
http://uploaded.net/file/qncxfno3/Asia74.part13.rar
http://uploaded.net/file/ey8ur367/Asia74.part14.rar
http://uploaded.net/file/h7lhbhmo/Asia74.part15.rar
http://uploaded.net/file/ijy6krvc/Asia74.part16.rar
http://uploaded.net/file/6lgs8fjc/Asia74.part17.rar
http://uploaded.net/file/3webdrc6/Asia74.part18.rar
http://uploaded.net/file/fmcui4la/Asia74.part19.rar
http://uploaded.net/file/3bzs9h1j/Asia74.part20.rar
http://uploaded.net/file/aipi6fpt/Asia74.part21.rar
http://uploaded.net/file/4cxaqksb/Asia74.part22.rar
http://uploaded.net/file/a3g6pul6/Asia74.part23.rar
http://uploaded.net/file/d75rc8zm/Asia74.part24.rar
http://uploaded.net/file/uldnwbo6/Asia74.part25.rar
http://uploaded.net/file/nvkns0hz/Asia74.part26.rar
http://uploaded.net/file/2ms60nbf/Asia74.part27.rar
http://uploaded.net/file/o1en528c/Asia74.part28.rar
http://uploaded.net/file/ffcze4cp/Asia74.part29.rar
http://uploaded.net/file/am74ibp6/Asia74.part30.rar

DVD5

http://www.uploadable.ch/file/usQe3NHAMkA2/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc1.iso.001
http://www.uploadable.ch/file/jUHr46KGAb38/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc1.iso.002
http://www.uploadable.ch/file/2X4SJm8gjkTc/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc1.iso.003
http://www.uploadable.ch/file/aNKGHFq4tGTC/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc1.iso.004
http://www.uploadable.ch/file/e6Fz89gjJTmN/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc1.iso.005

http://www.uploadable.ch/file/srdDrjJcFDbk/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc2.iso.iso.001
http://www.uploadable.ch/file/ANKWeDQ6gsMu/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc2.iso.iso.002
http://www.uploadable.ch/file/6J8hYwjcNven/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc2.iso.iso.003
http://www.uploadable.ch/file/MuFYZfG74ATf/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc2.iso.iso.004
http://www.uploadable.ch/file/f75YjXsesyqd/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc2.iso.iso.005

http://uploaded.net/file/yof36x96/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc1.iso.001
http://uploaded.net/file/n8rgqll8/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc1.iso.002
http://uploaded.net/file/kx7gl98w/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc1.iso.003
http://uploaded.net/file/4n9bmmg0/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc1.iso.004
http://uploaded.net/file/is6u1gf7/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc1.iso.005

http://uploaded.net/file/ln83cg5d/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc2.iso.iso.001
http://uploaded.net/file/zcvcec3v/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc2.iso.iso.002
http://uploaded.net/file/w794e4w0/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc2.iso.iso.003
http://uploaded.net/file/y3us6zck/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc2.iso.iso.004
http://uploaded.net/file/3dvn5e7c/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD5.Disc2.iso.iso.005

DVD9

http://www.uploadable.ch/file/FTmcKMUAdH8n/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc1.iso.001
http://www.uploadable.ch/file/W28Pat5C2hRX/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc1.iso.002
http://www.uploadable.ch/file/ea95t6bHq9VJ/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc1.iso.003
http://www.uploadable.ch/file/P52eV6eHFc77/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc1.iso.004
http://www.uploadable.ch/file/Awmb2dxCMvGG/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc1.iso.005
http://www.uploadable.ch/file/2JCaBcpPGUTd/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc1.iso.006

http://www.uploadable.ch/file/WyRu2Emy6Vu6/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc2.iso.001
http://www.uploadable.ch/file/CVDXWVXDTFvU/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc2.iso.002
http://www.uploadable.ch/file/JAWG8WCNUAhx/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc2.iso.003
http://www.uploadable.ch/file/BDMa9zCt2jFp/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc2.iso.004
http://www.uploadable.ch/file/fubpnutUtcAE/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc2.iso.005
http://www.uploadable.ch/file/CAgVuPWSZx8X/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc2.iso.006

http://uploaded.net/file/4z06nvq7/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc1.iso.001
http://uploaded.net/file/g9hegmka/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc1.iso.002
http://uploaded.net/file/lm9qm4tz/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc1.iso.003
http://uploaded.net/file/ct2n3nkf/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc1.iso.004
http://uploaded.net/file/ioihmxfx/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc1.iso.005
http://uploaded.net/file/6swpo8mu/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc1.iso.006
http://uploaded.net/file/2wpwnypt/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc2.iso.001
http://uploaded.net/file/zm28rl3c/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc2.iso.002
http://uploaded.net/file/870bxxlr/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc2.iso.003
http://uploaded.net/file/fs7obvfe/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc2.iso.004
http://uploaded.net/file/onal6sxp/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc2.iso.005
http://uploaded.net/file/h7h3enat/Asia.74.Truc.Phuong.Ong.Hoang.Nhac.Bolero.DVD9.Disc2.iso.006

DVDRip

http://www.uploadable.ch/file/GgddQgudb4xK/Asia.74.D1.DVDrip.x264.AC3.5.1&2.0.part1.rar
http://www.uploadable.ch/file/MEQta2RTdT6D/Asia.74.D1.DVDrip.x264.AC3.5.1&2.0.part2.rar
http://www.uploadable.ch/file/s6bY5g74G6Rr/Asia.74.D1.DVDrip.x264.AC3.5.1&2.0.part3.rar

http://www.uploadable.ch/file/ysPEbVMMx4P7/Asia.74.D2.DVDrip.x264.AC3.5.1&2.0.Coti_DLfree24h.com_.mkv

http://uploaded.net/file/96sna42k/Asia.74.D1.DVDrip.x264.AC3.5.1%262.0.part1.rar
http://uploaded.net/file/uqw7hlo2/Asia.74.D1.DVDrip.x264.AC3.5.1%262.0.part2.rar
http://uploaded.net/file/ks4sbaim/Asia.74.D1.DVDrip.x264.AC3.5.1%262.0.part3.rar
http://uploaded.net/file/nvtjplrm/Asia.74.D2.DVDrip.x264.AC3.5.1%262.0.Coti_DLfree24h.com_.mkv

Only VIP Member can view Direct Link!


Don't Forget to Say Thanks!
Link download bị die, phim nhạc bị lỗi khi xem. Các bạn hãy để lại comment. ADMIN sẽ reup liền
Click chọn "tags" để xem các phim nhạc cùng chủ đề, ca sĩ, tác giả, hãng phim nhạc,...

Category: Download » Asia

Dear visitor, you went to website as unregistered user.
We encourage you to Register or Login to website under your name.
<
 • News: 0
 • Comments: 17
 • ICQ:
19 April 2014 11:33

sony63110

 • Group: Vip Member
 • Register: 17.04.2012
 • Status: User offline
 
Please send it to VIPbox....Thanks u

<
 • News: 0
 • Comments: 0
 • ICQ:
19 April 2014 13:34

junela

 • Group: Guests
 • Register: --
 • Status:
 
chu rap oi cho june xin 1 ve dvd putlocker cam on chu rap nhieu [email protected]

<
 • News: 0
 • Comments: 2
 • ICQ:
19 April 2014 16:15

hoilieu

 • Group: Members
 • Register: 19.04.2014
 • Status: User offline
 
Ban gui links cho [email protected] Cam on ban nhieu.

<
 • News: 0
 • Comments: 0
 • ICQ:
19 April 2014 18:35

yenco88

 • Group: Guests
 • Register: --
 • Status:
 
cho xin link voi

<
 • News: 0
 • Comments: 0
 • ICQ:
19 April 2014 19:43

hienluong

 • Group: Guests
 • Register: --
 • Status:
 
thanks 4 sharing

<
 • News: 0
 • Comments: 0
 • ICQ:
19 April 2014 20:59

rocketcar

 • Group: Guests
 • Register: --
 • Status:
 
thanks 4 sharing

<
 • News: 0
 • Comments: 7
 • ICQ:
19 April 2014 21:06

nguoidensau

 • Group: Members
 • Register: 25.01.2014
 • Status: User offline
 
Không có VIP Member.Đợi khi nào mới có Link đế down đây 2 bạn.hoilieu,junela

<
 • News: 0
 • Comments: 2
 • ICQ:
19 April 2014 22:31

john_hoang

 • Group: Members
 • Register: 28.01.2014
 • Status: User offline
 
xin ban goi link dum cho minh o sockshare dvd 9 duoc khong? xin cam on ban rat la nhieu.

<
 • News: 0
 • Comments: 6
 • ICQ:
19 April 2014 22:41

minhquangbui2000

 • Group: Members
 • Register: 1.04.2012
 • Status: User offline
 
Cho mình xin dvd9 hay bluray link sockshare.Cảm ơn Bạn .

<
 • News: 0
 • Comments: 1
 • ICQ:
19 April 2014 23:05

ebok

 • Group: Member DLfree24h
 • Register: 20.04.2014
 • Status: User offline
 
I already have an premium account from ryushare. Can you lend me the VIP membership in order to view the links? Thank you

[email protected]

<
 • News: 0
 • Comments: 51
 • ICQ:
19 April 2014 23:09

hoahkkkk

 • Group: Vip Member
 • Register: 9.09.2013
 • Status: User offline
 
Thanks

<
 • News: 0
 • Comments: 0
 • ICQ:
19 April 2014 23:23

diskett5

 • Group: Guests
 • Register: --
 • Status:
 
Cho mình xin dvd9 cua sockshare voi cam on ban nhieu!

<
 • News: 0
 • Comments: 46
 • ICQ:
19 April 2014 23:42

vinatunes

 • Group: Vip Member
 • Register: 30.06.2012
 • Status: User offline
 
Cám ơn bạn rất nhiều. Nếu có thể, cho mình xin labels. chúc cuối tuần vui vẻ.

<
 • News: 0
 • Comments: 16
 • ICQ:
20 April 2014 00:39

harlington

 • Group: Members
 • Register: 20.12.2012
 • Status: User offline
 
Thanks

<
 • News: 0
 • Comments: 0
 • ICQ:
20 April 2014 00:40

nguyenven

 • Group: Guests
 • Register: --
 • Status:
 
cho minh xin link voi cam on nhieu

<
 • News: 0
 • Comments: 742
 • ICQ:
20 April 2014 05:15

tammie46

 • Group: Members
 • Register: 9.01.2013
 • Status: User offline
 
Cam on Admin da Up DVD nay

<
 • News: 0
 • Comments: 202
 • ICQ:
20 April 2014 05:24

cau6

 • Group: Members
 • Register: 8.12.2013
 • Status: User offline
 
Cám ơn bạn nhiều.

<
 • News: 0
 • Comments: 21
 • ICQ:
20 April 2014 08:52

dnkyle

 • Group: Members
 • Register: 17.01.2014
 • Status: User offline
 
Thank you very much

<
 • News: 0
 • Comments: 105
 • ICQ:
20 April 2014 09:21

phoang

 • Group: Members
 • Register: 15.04.2014
 • Status: User offline
 
cám ơn Admin nhiều nha

<
 • News: 0
 • Comments: 30
 • ICQ:
20 April 2014 10:35

ericcalle

 • Group: Vip Member
 • Register: 23.02.2012
 • Status: User offline
 
cam oi ban rat nhuie co link mega ...

<
 • News: 0
 • Comments: 20
 • ICQ:
20 April 2014 11:01

hungcung

 • Group: Members
 • Register: 25.01.2014
 • Status: User offline
 
Cám ơn Bạn rất nhiều !

<
 • News: 0
 • Comments: 59
 • ICQ:
20 April 2014 18:29

Alchemy

 • Group: Vip Member
 • Register: 24.09.2012
 • Status: User offline
 
Cam on ban that nhieu chia se ca nhac voi ACE.

<
 • News: 0
 • Comments: 10
 • ICQ:
21 April 2014 14:31

tx_hero_tx

 • Group: Member DLfree24h
 • Register: 16.04.2014
 • Status: User offline
 
Cám ơn bạn rất nhiều. Nếu có thể, cho mình xin tiep phim khi nguoi ta yeu.

<
 • News: 0
 • Comments: 2
 • ICQ:
24 April 2014 01:30

phi giao ky an

 • Group: Members
 • Register: 21.04.2014
 • Status: User offline
 
Cám ơn bạn nhiều nha.

<
 • News: 0
 • Comments: 0
 • ICQ:
24 April 2014 11:32

letiende

 • Group: Guests
 • Register: --
 • Status:
 
Dear Anh,

Anh cho em xin link dvd 5 - Asia 74 putlocker . Chan thanh cam on Anh chu rap nhieu , xin anh gui link qua email : [email protected]

<
 • News: 0
 • Comments: 0
 • ICQ:
24 April 2014 16:15

thuyhu

 • Group: Guests
 • Register: --
 • Status:
 
I already have an premium account from ryushare renew account jan/21/2014 to jan/21/2015. Can you set up me the VIP membership in order to view the links? Thank you. TRUNG

<
 • News: 4873
 • Comments: 733
 • ICQ:
24 April 2014 17:38

Admin

 • Group: Administrators
 • Register: 8.02.2012
 • Status: User offline
 
thuyhu, okey. bạn xem bài join vip rồi gửi email cho mình là được

letiende, mình up link mega.co.nz và link shockshare. chỉ cần bỏ vô Jdownload là được

thuyhu, okey. bạn xem bài join vip rồi gửi email cho mình là được

letiende, mình up link mega.co.nz và link shockshare. chỉ cần bỏ vô Jdownload là được

<
 • News: 0
 • Comments: 2
 • ICQ:
27 April 2014 14:32

phi giao ky an

 • Group: Members
 • Register: 21.04.2014
 • Status: User offline
 
I already purchased a ryushare premium account from dlfree24h.com Oct/27/2013 to Oct/27/2015. Can you set up me the VIP membership in order to view the links?
Thank you.

<
 • News: 0
 • Comments: 20
 • ICQ:
27 April 2014 14:55

hungcung

 • Group: Members
 • Register: 25.01.2014
 • Status: User offline
 
Xin hỏi Bạn. DVD9 có phải là Bluray không? Mình định dowload xuống.Không biết có đúng ko.

<
 • News: 4873
 • Comments: 733
 • ICQ:
27 April 2014 20:39

Admin

 • Group: Administrators
 • Register: 8.02.2012
 • Status: User offline
 
hungcung, DVD9 # Blu-ray mà bạn :)

Prev Next
Information
Members of Guests cannot leave comments.
 
2014, 2015, 2016, 2017, 720p, And, Applications, Build, Converter, December, DVD5, DVD9, DVDISO, DVDRiP, Edition, for, HDTV, House, Lồng tiếng, Mac, MacOSX, Magazine, Movies, Multilingual, Music, November, October, Portable, Pro, Professional, September, The, Thuyết minh, Thúy Nga CD, USLT, Vol, Windows, with, x264, XviD

Show all tags