Captured Movies from HBO, Cinemax, Star Movie Full HD (pack 4)

Author: Admin at 27-10-2015, 03:35

2
Captured Movies from HBO, Cinemax, Star Movie Full HD (pack 4)

Các chương trình truyền hình HD dạo gần đây tiến bộ rất nhiều về mặt nội dung cũng như chất lượng. Điểm đặc biệt là phim luôn có ít nhất một yếu tố Việt (phụ đề hoặc thuyết minh, lồng tiếng) nên người xem rất dễ chọn lựa. Dung lượng phim vừa phải, thích hợp xem trên điện thoại, máy tính bảng, laptop, desktop,...

Tôi tổng hợp ở đây các phim được capture và chia sẻ ở một số nơi, đặc biệt phần lớn của nhóm NTV (NetHD) thực hiện, xin chân thành cám ơn.

Mỗi một tổng hợp khoảng 30, 40 phim.

Captured Movies pack 4
hidden content may not be quoted

Cinemax
Jack the Giant Slayer 2013 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
Runaway 1984 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
The Wild Bunch 1969 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV

HBO:
A Million Ways to Die in the West 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
As Above So Below 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
Blended 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
Edge of Tomorrow 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
I Frankenstein 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
Just Like Heaven 2005 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.
Non-Stop 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
Pacific Rim 2013 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
The Shaggy Dog 2006 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
The Stepford Wives 2004 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
Treasure Planet 2002 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
The Expendables 3 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV

Star:
Earth to Echo 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
Godzilla 1998 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
RoboCop 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
The Bag Man 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
The Giver 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
The Single Moms Club 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
Valkyrie 2008 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
Walking with Dinosaurs 3D 2013 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
Big Hero 6 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV
X-Men Days of Future Past 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV

VTCHD
Mien ao anh ViE m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV

Anh chị gởi Email tới: [email protected] để nhận hướng dẫn buy Account via Paypal THANH TOÁN TỰ ĐỘNG - ĐƠN GIẢN - AN TOÀN. Hỗ trợ 24/24!
Sent to email: [email protected] to receive guide payment paypal!

DOWNLOAD LINK:

https://www.uploadable.ch/file/3uYh2Psjmp8E/CN-Jack the Giant Slayer 2013 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/ZQz3k4cUkj7W/CN-Runaway 1984 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/7a9ST7NT4Gez/CN-The Wild Bunch 1969 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/kVWrPTqhNkFt/HBO-A Million Ways to Die in the West 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/Y2AEwXKAnD8M/HBO-As Above So Below 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/eSDEssUMcU2H/HBO-Blended 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/VZ2R2GNWy2cd/HBO-Edge of Tomorrow 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/HU5npWUaeE9T/HBO-I Frankenstein 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/EdxqP3Cs2Pmh/HBO-Just Like Heaven 2005 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/ZKpKCpQZu6XX/HBO-Non-Stop 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/QaJPE7QNVurx/HBO-Pacific Rim 2013 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/cvzPAdwZYeDz/HBO-The Shaggy Dog 2006 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/m2cqq3PddN2Y/HBO-The Stepford Wives 2004 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/AjcNZn2TUxBd/HBO-Treasure Planet 2002 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/f4p58R7H3W3a/HBO280715-The Expendables 3 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/JTHRXbmA5Qch/Ken.Park.DVD9.iso.001
https://www.uploadable.ch/file/nFMMpWkKw5g4/Ken.Park.DVD9.iso.002
https://www.uploadable.ch/file/VQrnqq59JAV7/Star- Earth to Echo 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/pJbdwaPuYrMq/Star-Godzilla 1998 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/vHB5peNMcycH/Star-RoboCop 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/ZENagx544vfM/Star-The Bag Man 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/bu9w84c5QsQU/Star-The Giver 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/WUpDM9P7AexU/Star-The Single Moms Club 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/m3hW6XGfVKd5/Star-Valkyrie 2008 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/AvDyQVHxxcXf/Star-Walking with Dinosaurs 3D 2013 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/vdQnqMDA8u5R/Star080815-Big Hero 6 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/FwhEWPyUdZzN/Star090815-X-Men Days of Future Past 2014 m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts
https://www.uploadable.ch/file/JEd7Wg3DxrA7/The.Crossing.Part.2.2015.ViE.WEB-DL.1080p.x264.AAC-HQC.mkv
https://www.uploadable.ch/file/a2PtCGpqNCza/VTC-Mien ao anh ViE m720p HDTV AAC2.0 H.264-NTV.ts

http://uploaded.net/file/el3af3zg/CN-Jack%20the%20Giant%20Slayer%202013%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/8x6aqbh4/CN-Runaway%201984%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/hs1t3cui/CN-The%20Wild%20Bunch%201969%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/wqkqb82x/HBO-A%20Million%20Ways%20to%20Die%20in%20the%20West%202014%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/5rqjlvhl/HBO-As%20Above%20So%20Below%202014%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/906zgxr3/HBO-Blended%202014%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/4rxw6mpw/HBO-Edge%20of%20Tomorrow%202014%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/wcmn2gag/HBO-I%20Frankenstein%202014%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/yf9zcapb/HBO-Just%20Like%20Heaven%202005%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/51v7tble/HBO-Non-Stop%202014%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/hcp4ujtt/HBO-Pacific%20Rim%202013%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/cuvbc1so/HBO-The%20Shaggy%20Dog%202006%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/6k69grt7/HBO-The%20Stepford%20Wives%202004%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/qfrew48h/HBO-Treasure%20Planet%202002%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/2ts43i41/HBO280715-The%20Expendables%203%202014%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/xm5gi8uu/Ken.Park.DVD9.iso.001
http://uploaded.net/file/8haqvx1q/Ken.Park.DVD9.iso.002
http://uploaded.net/file/2a05iptw/Star-%20Earth%20to%20Echo%202014%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/nctjh48y/Star-Godzilla%201998%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/yyfvj3mc/Star-RoboCop%202014%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/ckz5bgzf/Star-The%20Bag%20Man%202014%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/oqeszx66/Star-The%20Giver%202014%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/3ydcbx9c/Star-The%20Single%20Moms%20Club%202014%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/23qr0wao/Star-Valkyrie%202008%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/ysh0iwov/Star-Walking%20with%20Dinosaurs%203D%202013%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/lvraparn/Star080815-Big%20Hero%206%202014%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/nyq53gmg/Star090815-X-Men%20Days%20of%20Future%20Past%202014%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts
http://uploaded.net/file/bfx13d5i/The.Crossing.Part.2.2015.ViE.WEB-DL.1080p.x264.AAC-HQC.mkv
http://uploaded.net/file/381s3490/VTC-Mien%20ao%20anh%20ViE%20m720p%20HDTV%20AAC2.0%20H.264-NTV.ts


Don't Forget to Say Thanks!
Link download bị die, phim nhạc bị lỗi khi xem. Các bạn hãy để lại comment. ADMIN sẽ reup liền
Click chọn "tags" để xem các phim nhạc cùng chủ đề, ca sĩ, tác giả, hãng phim nhạc,...

Category: Foreign Movies, Collections

Dear visitor, you went to website as unregistered user.
We encourage you to Register or Login to website under your name.
<
 • News: 0
 • Comments: 1686
 • ICQ:
27 October 2015 07:58

gekhanh

 • Group: Members
 • Register: 19.04.2014
 • Status: User offline
 
cam on ban nhieu

<
 • News: 0
 • Comments: 2997
 • ICQ:
20 December 2015 05:27

chrischau3

 • Group: Vip Member
 • Register: 26.07.2012
 • Status: User offline
 
Cám ơn bạn rất nhiều

Information
Members of Guests cannot leave comments.
 
2014, 2015, 2016, 2017, 720p, And, Applications, Build, Converter, December, DVD5, DVD9, DVDISO, DVDRiP, Edition, for, HDTV, Lồng tiếng, Mac, MacOSX, Magazine, Movies, Multilingual, Music, November, October, Portable, Pro, Professional, September, The, Thuyết minh, Thúy Nga CD, USLT, Video, Vol, Windows, with, x264, XviD

Show all tags