Anh Hùng Trong Biển Lửa - Buring Flame III - 32/32 - SanYang lồng tiếng

Author: Admin at 3-11-2014, 21:57

1
Anh Hùng Trong Biển Lửa - Buring Flame III - 32/32 - SanYang lồng tiếng

Số tập: 32
Giám chế: Vương Tâm Ủy
Diễn viên:

Trịnh Gia Dĩnh - Trác Bá Vũ Rex
Vương Hỷ - Chung Hữu Thành
Hồ Hạnh Nhi - Cao Huệ Doanh
Huỳnh Tông Trạch - Phương Lữ An
Trần Nhân Mỹ - Dung Thiểu Ý
Cao Quân Hiền - Trần Lạc Sinh
Diêu Tử Linh - Trác Mẫn
Huỳnh Gia Lạc - Cao Hạo Nam
Trần Triển Bằng - Bành Chí Bân Kelvin
Lý Vũ Dương - Trương Chí Hào
Trần Vũ Sâm - La Khắc Minh
Đới Chí Vỹ - Quan Gia Đống
Trương Tùng Chi - Châu Quốc Huy
Vương Tuấn Đường - Diệp Nhất Kiên
Âu Thoại Vỹ - Tần Kim Thạch
Lâm Kính Cương - Mạc Cẩm Huy
Hà Vỹ Nghiệp - Thi Kiện Lãng
Hà Tuấn Hiên - Hugo
Du Lang Duy - Đới Lực Văn
Trương Tiếu Thiên - Lý Vỹ
Trịnh Kiến Lạc - Tiêu Chấn Bang
Nhan Quốc Lượng - Dương Bỉnh Cơ
Lương Kiện Bình - Lê Thế Tường
Lỗ Chấn Thuận - sir Châu
Giang Hán - Chung Diệu Căn
Lý Lệ Lệ - bà Chung
Dịch Trí Viễn - Chung Hữu Phú
Lý Thành Xương - Cao Hậu Đức
Mã Hải Luân - Lý Mỹ Lan
Mạch Hạo Nhi - Cao Huệ Thi
Hạ Bình - Lâm Tam Muội
Trịnh Gia Sinh - Triệu Vĩnh Nhân
Vương Thanh - Trác Quốc Lương
Lư Uyển Nhân - Phan Ngọc Hồng
Châu Thông - Thẩm Dật
Trần Tú Châu - Thẩm Nguyệt Hoa Queenie
Lý Á Nam - Phan Khải Hân Kristy
Giản Mộ Hoa - Hà Ý Trưng June
Lương Liệt Duy - Mạch Chính Phương
Huỳnh Trường Hưng - Eric
Quảng Tá Huy - Lô Chấn Hùng
Trần Vinh Tuấn - sir Trương
Quách Đức Tín - sir Trần
Huỳnh Tử Hành - Âu Chí Vỹ
Dương Thoại Lân - Lý Triệu Thiêm
Lương Gia Kỳ - Betty
Thẩm Khiết Nghi - Wendy
Hà Ỷ Vân - Ada
Sầm Bảo Nhi - May
Trần Chí Châm - Alan
Tăng Kiện Minh - Trịnh Trí Quang

Audio: SanYang ([email protected] Windows)
Format: AVI
Video size: 640x480


Click here to buy or Renew Premium Account via PayPal/Credit card/Visa
Anh chị Gia hạn hoặc mua mới Premium bằng Paypal/Credit card/Visa Tại Đây để Ủng hộ chủ rạp nha: Click Here
Support Email: [email protected] để được hướng dẫn !

DOWNLOAD LINK:

Các bạn buy premium qua thẻ Visa,Creadit Card, Master Card theo link này để ủng hộ mình nha:

RyuShare.com: http://ryushare.com/free13367.html
Uploadable.ch: http://www.uploadable.ch/file/2sesJZjK44x7
Uploaded.net: http://ul.to/ref/3159155

http://www.uploadable.ch/file/Q78WpdDwhkCX/AnhHungTrongBienLua01.mkv
http://www.uploadable.ch/file/myheJ5hVZxG4/AnhHungTrongBienLua02.mkv
http://www.uploadable.ch/file/N3X8XRcqYkEF/AnhHungTrongBienLua03.mkv
http://www.uploadable.ch/file/KnBt9Y9a9Nfg/AnhHungTrongBienLua04.mkv
http://www.uploadable.ch/file/VzBzSzDFEb7Z/AnhHungTrongBienLua05.mkv
http://www.uploadable.ch/file/kYPw9a9NHzGy/AnhHungTrongBienLua06.mkv
http://www.uploadable.ch/file/CyaySYXQPZdN/AnhHungTrongBienLua07.mkv
http://www.uploadable.ch/file/dnkDNwpDetdS/AnhHungTrongBienLua08.mkv
http://www.uploadable.ch/file/JZTp8dDXDHEa/AnhHungTrongBienLua09.mkv
http://www.uploadable.ch/file/qps6cNXt8fkk/AnhHungTrongBienLua10.mkv
http://www.uploadable.ch/file/B5P8hhjEkH4b/AnhHungTrongBienLua11.mkv
http://www.uploadable.ch/file/ueKZywJbchGT/AnhHungTrongBienLua12.mkv
http://www.uploadable.ch/file/6BAHRZ5wRMua/AnhHungTrongBienLua13.mkv
http://www.uploadable.ch/file/s6TdxJ7QvJ9m/AnhHungTrongBienLua15.mkv
http://www.uploadable.ch/file/PyCaFgPmRgsq/AnhHungTrongBienLua16.mkv
http://www.uploadable.ch/file/8qwQyuDBu42y/AnhHungTrongBienLua17.mkv
http://www.uploadable.ch/file/4btZVuR8EvGR/AnhHungTrongBienLua18.mkv
http://www.uploadable.ch/file/D86GRUWAaFgV/AnhHungTrongBienLua19.mkv
http://www.uploadable.ch/file/T9BCGgtyG7Zm/AnhHungTrongBienLua20.mkv
http://www.uploadable.ch/file/k4aPcjKSU4Gd/AnhHungTrongBienLua21.mkv
http://www.uploadable.ch/file/jUVuMk28cSB6/AnhHungTrongBienLua22.mkv
http://www.uploadable.ch/file/SwRSBuyhPna2/AnhHungTrongBienLua23.mkv
http://www.uploadable.ch/file/4JuPPaBs5JKJ/AnhHungTrongBienLua24.mkv
http://www.uploadable.ch/file/BaM3wEbUm6pp/AnhHungTrongBienLua25.mkv
http://www.uploadable.ch/file/8U3zhZ5MXh4C/AnhHungTrongBienLua26.mkv
http://www.uploadable.ch/file/zXs3xyYZrTMg/AnhHungTrongBienLua27.mkv
http://www.uploadable.ch/file/HvhaFhPnWFYQ/AnhHungTrongBienLua28.mkv
http://www.uploadable.ch/file/3GhVHwtmdT9B/AnhHungTrongBienLua29.mkv
http://www.uploadable.ch/file/5b5KXqaqEUSf/AnhHungTrongBienLua30.mkv
http://www.uploadable.ch/file/xMHHPbvQaUsk/AnhHungTrongBienLua31.mkv
http://www.uploadable.ch/file/6Kw88tSezcrN/AnhHungTrongBienLua32.mkv

http://uploaded.net/file/kx7vzcqo/AnhHungTrongBienLua01.mkv
http://uploaded.net/file/1za5bx3o/AnhHungTrongBienLua02.mkv
http://uploaded.net/file/mnvtq6ih/AnhHungTrongBienLua03.mkv
http://uploaded.net/file/u2qbi1r3/AnhHungTrongBienLua04.mkv
http://uploaded.net/file/vxxqcq13/AnhHungTrongBienLua05.mkv
http://uploaded.net/file/u4fjgwvj/AnhHungTrongBienLua06.mkv
http://uploaded.net/file/10ajy130/AnhHungTrongBienLua07.mkv
http://uploaded.net/file/dmtt0ecs/AnhHungTrongBienLua08.mkv
http://uploaded.net/file/p8ty43w3/AnhHungTrongBienLua09.mkv
http://uploaded.net/file/54tfx5ny/AnhHungTrongBienLua10.mkv
http://uploaded.net/file/xmal4tqa/AnhHungTrongBienLua11.mkv
http://uploaded.net/file/nsohx1sj/AnhHungTrongBienLua12.mkv
http://uploaded.net/file/tw03edq6/AnhHungTrongBienLua13.mkv
http://uploaded.net/file/dqcdimlb/AnhHungTrongBienLua15.mkv
http://uploaded.net/file/qt8ebc39/AnhHungTrongBienLua16.mkv
http://uploaded.net/file/815cg9kk/AnhHungTrongBienLua17.mkv
http://uploaded.net/file/u6c2ihrn/AnhHungTrongBienLua18.mkv
http://uploaded.net/file/62hxfteb/AnhHungTrongBienLua19.mkv
http://uploaded.net/file/yo21x4kt/AnhHungTrongBienLua20.mkv
http://uploaded.net/file/sbqev259/AnhHungTrongBienLua21.mkv
http://uploaded.net/file/3auucdds/AnhHungTrongBienLua22.mkv
http://uploaded.net/file/i5j0d5yo/AnhHungTrongBienLua23.mkv
http://uploaded.net/file/tzr8y66t/AnhHungTrongBienLua24.mkv
http://uploaded.net/file/jcw24n1m/AnhHungTrongBienLua25.mkv
http://uploaded.net/file/qblhgfh9/AnhHungTrongBienLua26.mkv
http://uploaded.net/file/0omz3ep3/AnhHungTrongBienLua27.mkv
http://uploaded.net/file/068c6lkt/AnhHungTrongBienLua28.mkv
http://uploaded.net/file/vozf4v2x/AnhHungTrongBienLua29.mkv
http://uploaded.net/file/htdrjfsn/AnhHungTrongBienLua30.mkv
http://uploaded.net/file/gylsb2ni/AnhHungTrongBienLua31.mkv
http://uploaded.net/file/msii8bll/AnhHungTrongBienLua32.mkv

http://ryushare.com/3qxud7u7puw6/AnhHungTrongBienLua01.mkv
http://ryushare.com/r4cg8auyb88s/AnhHungTrongBienLua02.mkv
http://ryushare.com/cqebeqxg6uwx/AnhHungTrongBienLua03.mkv
http://ryushare.com/iwipfbetp1hu/AnhHungTrongBienLua04.mkv
http://ryushare.com/tyhllp3gze4p/AnhHungTrongBienLua05.mkv
http://ryushare.com/ls92pkhvnwb8/AnhHungTrongBienLua06.mkv
http://ryushare.com/rp4abz9j6uuh/AnhHungTrongBienLua07.mkv
http://ryushare.com/g3sm6ursg5d5/AnhHungTrongBienLua08.mkv
http://ryushare.com/m4d6wahykux0/AnhHungTrongBienLua09.mkv
http://ryushare.com/aatoaygsref4/AnhHungTrongBienLua10.mkv
http://ryushare.com/r95dkyn57em4/AnhHungTrongBienLua11.mkv
http://ryushare.com/2h0mnsi71yo3/AnhHungTrongBienLua12.mkv
http://ryushare.com/jncyjv3cet0x/AnhHungTrongBienLua13.mkv
http://ryushare.com/0z0v54srsmbt/AnhHungTrongBienLua15.mkv
http://ryushare.com/gzzcwseus8xl/AnhHungTrongBienLua16.mkv
http://ryushare.com/9242i8enxymu/AnhHungTrongBienLua17.mkv
http://ryushare.com/3t03pze0f167/AnhHungTrongBienLua18.mkv
http://ryushare.com/roaest3jjxs4/AnhHungTrongBienLua19.mkv
http://ryushare.com/l8u86peaw7ir/AnhHungTrongBienLua20.mkv
http://ryushare.com/ieb0goyhbufq/AnhHungTrongBienLua21.mkv
http://ryushare.com/7xn46wubgzxr/AnhHungTrongBienLua22.mkv
http://ryushare.com/k8lwikvii2j0/AnhHungTrongBienLua23.mkv
http://ryushare.com/l7cuto97e5ek/AnhHungTrongBienLua24.mkv
http://ryushare.com/jf7zh0zvsxat/AnhHungTrongBienLua25.mkv
http://ryushare.com/uznvx615fojd/AnhHungTrongBienLua26.mkv
http://ryushare.com/3s2wo97ac2vp/AnhHungTrongBienLua27.mkv
http://ryushare.com/rgg11lohr0bf/AnhHungTrongBienLua28.mkv
http://ryushare.com/fx3wbj13dh28/AnhHungTrongBienLua29.mkv
http://ryushare.com/19v0seupm17p/AnhHungTrongBienLua30.mkv
http://ryushare.com/3bnicwejje9w/AnhHungTrongBienLua31.mkv
http://ryushare.com/qlvyffpxlnhx/AnhHungTrongBienLua32.mkv
Link download bị die, phim nhạc bị lỗi khi xem. Các bạn hãy để lại comment. ADMIN sẽ reup liền
Click chọn "tags" để xem các phim nhạc cùng chủ đề, ca sĩ, tác giả, hãng phim nhạc,...

Category: Download » SERIES TQ, HongKong,DaiLoan

Dear visitor, you went to website as unregistered user.
We encourage you to Register or Login to website under your name.
<
  • News: 0
  • Comments: 68
  • ICQ:
4 November 2014 07:38

khach la

  • Group: Member DLfree24h
  • Register: 13.12.2013
  • Status: User offline
 
Cam on ban.
Duong nhu con thieu tap 14?

Information
Members of Guests cannot leave comments.
 
2014, 2015, 2016, 2017, 720p, And, Applications, Build, Converter, December, DVD5, DVD9, DVDISO, DVDRiP, Edition, for, HDTV, Lồng tiếng, Mac, MacOSX, Magazine, Movies, Multilingual, Music, November, October, Portable, Pro, Professional, September, The, Thuyết minh, Thúy Nga CD, USLT, Video, Vol, Windows, with, x264, XviD

Show all tags