4 Nàng Luật Sư - nhóm Đạt Phi lồng tiếng - 24/24 tap

Author: Admin at 3-01-2016, 07:00

2
4 Nàng Luật Sư - nhóm Đạt Phi lồng tiếng - 24/24 tap

Bốn Nàng Luật Sư - 4 Nàng Luật Sư Tài Ba
Tên tiếng Anh: Raising The Bar
Tên tiếng Hoa: 四個女仔三個
Số tập: 25

Diễn viên:
Huỳnh Trí Hiền - Phạm Trí Nghị
Trương Kế Thông - Phương Tử Bác
Trần Khải Lâm - Đường Tĩnh Tư
Diêu Tử Linh - Trương Tuệ Vân
Trần Oánh - Hoắc Tử Nghi
Hà Nhạn Thi - Diêu Thúy Hoa
Đường Thi Vịnh - Trịnh Chước Đồng
Lưu Bội Nguyệt - Tăng Khả Hân
Châu Tử Dương - Ngụy Trọng Hành
Trịnh Tử Thành - Nhậm Tuyển Diệp
Tưởng Chí Quang - Lâm Sâm Mộc
Tăng Hàng Sinh - Chu Diệu Lực
Giang Mỹ Nghi - Lữ Quan
Ngô Chỉ Măc - Lý Đan
Trần Sảnh Dương - Phương Thiên Na (khách mời)
Lý Thành Xương
Chu Mễ Mễ - mẹ Tử Bác
Hàn Mã Lợi - mẹ Tăng Khả Hân
Lý Gia Đỉnh - cha Tăng Khả Hân
Tần Hoàng - cha Tử Bác
Tôn Tuệ Tuyết - Kỳ Kỳ
và 1 số diễn viên khác.

Nội dung:

Một nhóm luật sư tập sư muốn theo đuổi lý tưởng và công lý nhưng quá trình này khá khó khăn, được xem là anh hùng của giới tư pháp, luật sự Phạm Trí Nghị (Huỳnh Trí Hiền) và vợ là Trương Tuệ Vân (Diêu Tử Linh) đã dạy qua nhiều học trò. Trong số đó, Đường Tĩnh Tư (Trần Khải Lâm) - Hoắc Tử Nghi (Trần Oánh) - Phương Tử Bác (Trương Kế Thông) là học trò yêu thích của Trí Nghị. Bạn cùng lớp của Tĩnh Tư - Tăng Khả Hân (Lưu Bội Nguyệt) là luật sư tập sự của công ty Trương Tuệ Vân còn Diêu Thúy Hoa (Hà Nhạn Thi) được huấn luyện dưới tay luật sư Nhậm Tuyển Diệp (Trịnh Tử Thành).

Mỗi giáo viên sẽ sử dụng phương pháp đào tạo của họ, làm thế nào để luật sư tập sự trở thành luật sư chuyên môn? Họ sẽ phải xử lý những vụ án khó khăn, bên cạnh đó là gia đình, tình bạn và cả tình yêu.

DOWNLOAD LINK:

http://uploaded.net/file/dpcmsx9t/Ep01_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/anqb4g7x/Ep02_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/tybhmiq7/Ep03_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/oq2o9ocn/Ep04_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/aqkm6foj/Ep05_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/4y37t2oh/Ep06_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/flsiwvwr/Ep07_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/xsi4p5t8/Ep08_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/etzi46zl/Ep09_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/nxggkxf2/Ep10_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/2folt0q9/Ep11_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/6z4rgqpn/Ep12_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/z0rskqy7/Ep13_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/4rpv0uhr/Ep14_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/oa9a56q4/Ep15_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/iu5tq3xw/Ep16_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/e3cxl2m1/Ep17_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/o4rms2o4/Ep18_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/6i8605ld/Ep19_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/busji73k/Ep20_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/nlou2bk7/Ep21_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/rn1owicv/Ep22_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/bwbbxeye/Ep23_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
http://uploaded.net/file/ryo6zegb/Ep24end_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv

https://www.uploadable.ch/file/6uEEy6wHnfgJ/Ep01_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/tDjUZHxMM57K/Ep02_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/dp6HtUrpMQTG/Ep03_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/rS7wGfvPDNQg/Ep04_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/kQDHDjAcqDyM/Ep05_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/Wc2zFybn2k3m/Ep06_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/KaRmqpWcj74W/Ep07_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/88XvKs8ruTM7/Ep08_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/KrQ5S5gQHzzh/Ep09_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/uAJRxk9asb4s/Ep10_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/a7zb3RhJnAqh/Ep11_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/Su2RhyXPwh2w/Ep12_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/EsJGfHJQAtkH/Ep13_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/3vYSu2vxYxBA/Ep14_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/g5vnu47usKtg/Ep15_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/G77hsZDEMCXk/Ep16_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/RGYCSaVMZ4fS/Ep17_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/cRTRdNNuJVqK/Ep18_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/CWWmWtAs63tN/Ep19_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/Vu37ByeSRTVf/Ep20_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/VwRch6VTddn6/Ep21_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/azj6MeHcQZ5V/Ep22_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/jH9PjzdKHdMH/Ep23_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv
https://www.uploadable.ch/file/nZRSmcDR6nxv/Ep24end_4.Nang.Luat.Su.DPLT.2Audios.HDTV.x264.720p.mkv

Only VIP Member can view Direct Link!
Link download bị die, phim nhạc bị lỗi khi xem. Các bạn hãy để lại comment. ADMIN sẽ reup liền
Click chọn "tags" để xem các phim nhạc cùng chủ đề, ca sĩ, tác giả, hãng phim nhạc,...

Category: Download » SERIES TQ, HongKong,DaiLoan

Dear visitor, you went to website as unregistered user.
We encourage you to Register or Login to website under your name.
<
 • News: 0
 • Comments: 2923
 • ICQ:
16 March 2015 18:41

chrischau3

 • Group: Vip Member
 • Register: 26.07.2012
 • Status: User offline
 
Cám ơn bạn rất nhiều

<
 • News: 0
 • Comments: 653
 • ICQ:
10 April 2015 13:37

Mphan

 • Group: Members
 • Register: 25.04.2014
 • Status: User offline
 
Cam on Ban rat nhieu ! Chuc vui ve !!! wink

Information
Members of Guests cannot leave comments.
 
2014, 2015, 2016, 2017, 720p, And, Applications, Build, Converter, December, DVD5, DVD9, DVDISO, DVDRiP, Edition, for, HDTV, Lồng tiếng, Mac, MacOSX, Magazine, Movies, Multilingual, Music, November, October, Portable, Pro, Professional, September, The, Thuyết minh, Thúy Nga CD, USLT, Video, Vol, Windows, with, x264, XviD

Show all tags