Cành Hoa Cánh Bướm 2013 32/32 Tập USLT

Author: Admin at 10-09-2015, 11:18

1
Cành Hoa Cánh Bướm 2013 32/32 Tập USLT

Chinese name :像火花像蝴蝶
Tên Phim : Old Days in Shanghai - Thượng Hải Những Ngày Cũ
Đạo diễn: Vu Chính
Diễn viên: Giang Nhất Yến, Giang Thành Ân, Hồ Quân, Hoắc Chánh Nhạc, Trịnh Quốc Lâm, Vương Diễm,
Phim Thượng Hải Những Ngày Cũ xoay quanh những mối quan hệ trong gia đìn, tình yêu thương giữa các cập vợ chồng xoay quanh trong xã hội thời xưa phim được đạo diễn vu chính đưa chúng ta đến cái hình thực ại về quá khứ cùng với những màng diễn xuất đầy tài ba của Hồ Quân, Giang Nhất Yến, Vương Diễm…

Anh chị Gia hạn hoặc mua mới Premium bằng Paypal xin liên hệ email [email protected] để nhận hướng dẫn ngay lập tức nha!
GIÁ RẺ & NHANH LẸ & UY TÍN

Sent to email: [email protected] to receive guide payment paypal!

DOWNLOAD LINK:

MKV:

http://www.uploadable.ch/file/F4bqeU4dsE7V/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-01.mkv
http://www.uploadable.ch/file/GVU7H3MTjSaS/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-02.mkv
http://www.uploadable.ch/file/d3Uh2Wq6pC5S/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-03.mkv
http://www.uploadable.ch/file/Cpf47sQNd6K5/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-04.mkv
http://www.uploadable.ch/file/VBnxvXTKvteV/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-06.mkv
http://www.uploadable.ch/file/ShJ9bWs9wtDH/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-07.mkv
http://www.uploadable.ch/file/84HSRteFzFsj/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-08.mkv
http://www.uploadable.ch/file/4yuhRURJkFZN/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-09.mkv
http://www.uploadable.ch/file/DQGcskdfgtX9/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-10.mkv
http://www.uploadable.ch/file/NTDbWu2QtXah/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-05.mkv
http://www.uploadable.ch/file/KUjjpDkmedcC/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-11.mkv
http://www.uploadable.ch/file/BV5hKvA5f4Bn/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-12.mkv
http://www.uploadable.ch/file/JZ9zHWfeueNW/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-13.mkv
http://www.uploadable.ch/file/9nZ4rQSDJJus/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-14.mkv
http://www.uploadable.ch/file/6CjpEJcFmcKJ/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-15.mkv
http://www.uploadable.ch/file/FrkdzHBtzVHC/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-16.mkv
http://www.uploadable.ch/file/4HG5VexYJzTP/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-17.mkv
http://www.uploadable.ch/file/jegtfHHQjPxH/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-18.mkv
http://www.uploadable.ch/file/yseDuzKr7sZb/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-19.mkv
http://www.uploadable.ch/file/MqsE5GPUvRkR/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-20.mkv
http://www.uploadable.ch/file/73TbCUTevPVR/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-21.mkv
http://www.uploadable.ch/file/bBwa2ZFKW8f7/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-22.mkv
http://www.uploadable.ch/file/WXpzVJnjtRuf/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-23.mkv
http://www.uploadable.ch/file/XhJqQvbqXghP/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-24.mkv
http://www.uploadable.ch/file/RgAKEeTMxmWG/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-25.mkv
http://www.uploadable.ch/file/MEtE2UaTzgyH/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-26.mkv
http://www.uploadable.ch/file/WH8TwH8F6ydt/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-27.mkv
http://www.uploadable.ch/file/KzwDYc8Zuh72/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-28.mkv
http://www.uploadable.ch/file/7gsVBmnBdGb7/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-29.mkv
http://www.uploadable.ch/file/s99TJuNKcGb4/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-30.mkv
http://www.uploadable.ch/file/DA7uHZZb4qcs/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-31.mkv
http://www.uploadable.ch/file/AHE79PV2yA9R/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-32END.mkv

http://uploaded.net/file/28me8brm/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-01.mkv
http://uploaded.net/file/zda3nyey/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-02.mkv
http://uploaded.net/file/zug8i2uw/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-03.mkv
http://uploaded.net/file/xf6ze5vy/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-04.mkv
http://uploaded.net/file/9snmzig1/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-06.mkv
http://uploaded.net/file/q5bycch6/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-07.mkv
http://uploaded.net/file/mibsoryu/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-08.mkv
http://uploaded.net/file/wzznvk4v/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-09.mkv
http://uploaded.net/file/obux6409/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-10.mkv
http://uploaded.net/file/2kpobroi/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-05.mkv
http://uploaded.net/file/hgnivfi8/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-11.mkv
http://uploaded.net/file/b6dsebw5/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-12.mkv
http://uploaded.net/file/1rmeiksx/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-13.mkv
http://uploaded.net/file/p89ov2fn/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-14.mkv
http://uploaded.net/file/9ipw7r7y/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-15.mkv
http://uploaded.net/file/dtyh3gtb/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-16.mkv
http://uploaded.net/file/bgfg1y3x/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-17.mkv
http://uploaded.net/file/0km408jr/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-18.mkv
http://uploaded.net/file/urnfd3px/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-19.mkv
http://uploaded.net/file/n6g5tms4/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-20.mkv
http://uploaded.net/file/fk3pjrsv/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-21.mkv
http://uploaded.net/file/nbxxcx8a/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-22.mkv
http://uploaded.net/file/syjsp70k/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-23.mkv
http://uploaded.net/file/9owzmf96/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-24.mkv
http://uploaded.net/file/snwzo9vo/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-25.mkv
http://uploaded.net/file/52q9z8mi/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-26.mkv
http://uploaded.net/file/pe4ursgj/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-27.mkv
http://uploaded.net/file/bifyq9sb/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-28.mkv
http://uploaded.net/file/1yqf7gbh/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-29.mkv
http://uploaded.net/file/o2lcbxb1/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-30.mkv
http://uploaded.net/file/9f3o87rt/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-31.mkv
http://uploaded.net/file/pv82w86n/CanhHoaCanhBuom.HDTV.720p.AC3.x264-SG75HD-32END.mkv

AVI:

http://www.uploadable.ch/file/gfjuhC9qJ7kF/CanhHoaCanhBuom_01.avi
http://www.uploadable.ch/file/9JQpzxrSUv2A/CanhHoaCanhBuom_02.avi
http://www.uploadable.ch/file/bKrp7KSvqEXt/CanhHoaCanhBuom_03.avi
http://www.uploadable.ch/file/sAkNgZfymWT9/CanhHoaCanhBuom_04.avi
http://www.uploadable.ch/file/hS5NzRKRKGky/CanhHoaCanhBuom_05.avi
http://www.uploadable.ch/file/ReD3yDnvANMv/CanhHoaCanhBuom_06.avi
http://www.uploadable.ch/file/GXaFyrzzyG9U/CanhHoaCanhBuom_07.avi
http://www.uploadable.ch/file/k4NaXWbrZYKa/CanhHoaCanhBuom_08.avi
http://www.uploadable.ch/file/MvJVnpHDe34R/CanhHoaCanhBuom_09.avi
http://www.uploadable.ch/file/nQ5MAfCkyPVd/CanhHoaCanhBuom_10.avi
http://www.uploadable.ch/file/wTJQt7yaWFCU/CanhHoaCanhBuom_11.avi
http://www.uploadable.ch/file/4pPc9yX9Kfkx/CanhHoaCanhBuom_12.avi
http://www.uploadable.ch/file/XaQfcZW4QSVk/CanhHoaCanhBuom_13.avi
http://www.uploadable.ch/file/fuzmCYVAbmJF/CanhHoaCanhBuom_14.avi
http://www.uploadable.ch/file/EgR5Fw2kmxkG/CanhHoaCanhBuom_15.avi
http://www.uploadable.ch/file/HA4t9F9KeUHF/CanhHoaCanhBuom_16.avi
http://www.uploadable.ch/file/HPhdkEkMcBzV/CanhHoaCanhBuom_17.avi
http://www.uploadable.ch/file/JunWPnjaZeYb/CanhHoaCanhBuom_18.avi
http://www.uploadable.ch/file/nAuXsKGXmM7r/CanhHoaCanhBuom_19.avi
http://www.uploadable.ch/file/bgc6TmeGVScp/CanhHoaCanhBuom_20.avi
http://www.uploadable.ch/file/HzXJ9mrCREWq/CanhHoaCanhBuom_21.avi
http://www.uploadable.ch/file/B9BYuYgS5hdc/CanhHoaCanhBuom_22.avi
http://www.uploadable.ch/file/GyqYHv7852bb/CanhHoaCanhBuom_23.avi
http://www.uploadable.ch/file/2FzstP7uXGa8/CanhHoaCanhBuom_24.avi
http://www.uploadable.ch/file/h9JWcC9BCUUA/CanhHoaCanhBuom_25.avi
http://www.uploadable.ch/file/3Rfr8hEFvxwZ/CanhHoaCanhBuom_26.avi
http://www.uploadable.ch/file/uMvk59gBeSBM/CanhHoaCanhBuom_27.avi
http://www.uploadable.ch/file/DBw5AWr8tEUn/CanhHoaCanhBuom_28.avi
http://www.uploadable.ch/file/XjFcDPBJpcUe/CanhHoaCanhBuom_29.avi
http://www.uploadable.ch/file/bBF8EpqAB94n/CanhHoaCanhBuom_30.avi
http://www.uploadable.ch/file/xGQs9SRu9pa2/CanhHoaCanhBuom_31.avi
http://www.uploadable.ch/file/zMpatKTsFQHV/CanhHoaCanhBuom_32End.avi

http://uploaded.net/file/tlz6nw03/CanhHoaCanhBuom_01.avi
http://uploaded.net/file/9sgir0vk/CanhHoaCanhBuom_02.avi
http://uploaded.net/file/net3fmu7/CanhHoaCanhBuom_03.avi
http://uploaded.net/file/bii6xwr4/CanhHoaCanhBuom_04.avi
http://uploaded.net/file/6x1gv1el/CanhHoaCanhBuom_05.avi
http://uploaded.net/file/0qul26lo/CanhHoaCanhBuom_06.avi
http://uploaded.net/file/c4mwcu0c/CanhHoaCanhBuom_07.avi
http://uploaded.net/file/jd1xsoqd/CanhHoaCanhBuom_08.avi
http://uploaded.net/file/wbwridhz/CanhHoaCanhBuom_09.avi
http://uploaded.net/file/sdqxz86v/CanhHoaCanhBuom_10.avi
http://uploaded.net/file/exfw4o2z/CanhHoaCanhBuom_11.avi
http://uploaded.net/file/7dytkh90/CanhHoaCanhBuom_12.avi
http://uploaded.net/file/hm2s81gr/CanhHoaCanhBuom_13.avi
http://uploaded.net/file/v71b46y0/CanhHoaCanhBuom_14.avi
http://uploaded.net/file/zhxcodmz/CanhHoaCanhBuom_15.avi
http://uploaded.net/file/ay2cutqo/CanhHoaCanhBuom_16.avi
http://uploaded.net/file/48e26jm5/CanhHoaCanhBuom_17.avi
http://uploaded.net/file/i96e2gu1/CanhHoaCanhBuom_18.avi
http://uploaded.net/file/5eqgm9kj/CanhHoaCanhBuom_19.avi
http://uploaded.net/file/2ld00ne0/CanhHoaCanhBuom_20.avi
http://uploaded.net/file/sovmjpk4/CanhHoaCanhBuom_21.avi
http://uploaded.net/file/md0bzgtg/CanhHoaCanhBuom_22.avi
http://uploaded.net/file/mokkjdnd/CanhHoaCanhBuom_23.avi
http://uploaded.net/file/7qr0ztbo/CanhHoaCanhBuom_24.avi
http://uploaded.net/file/4l3rtheb/CanhHoaCanhBuom_25.avi
http://uploaded.net/file/tco9whk8/CanhHoaCanhBuom_26.avi
http://uploaded.net/file/vbuaujok/CanhHoaCanhBuom_27.avi
http://uploaded.net/file/yvnmxa34/CanhHoaCanhBuom_28.avi
http://uploaded.net/file/bwhwyrna/CanhHoaCanhBuom_29.avi
http://uploaded.net/file/4z9bxqb7/CanhHoaCanhBuom_30.avi
http://uploaded.net/file/drhmtyg5/CanhHoaCanhBuom_31.avi
http://uploaded.net/file/38yxvx90/CanhHoaCanhBuom_32End.avi

Don't Forget to Say Thanks!
Link download bị die, phim nhạc bị lỗi khi xem. Các bạn hãy để lại comment. ADMIN sẽ reup liền
Click chọn "tags" để xem các phim nhạc cùng chủ đề, ca sĩ, tác giả, hãng phim nhạc,...

Category: SERIES TQ, HongKong,DaiLoan, Uslt

Dear visitor, you went to website as unregistered user.
We encourage you to Register or Login to website under your name.
<
  • News: 0
  • Comments: 1686
  • ICQ:
6 September 2015 18:10

gekhanh

  • Group: Members
  • Register: 19.04.2014
  • Status: User offline
 
cam on ban nhieu

Information
Members of Guests cannot leave comments.
 
2014, 2015, 2016, 2017, 720p, And, Applications, Build, Converter, December, DVD5, DVD9, DVDISO, DVDRiP, Edition, for, HDTV, Lồng tiếng, Mac, MacOSX, Magazine, Movies, Multilingual, Music, November, October, Portable, Pro, Professional, September, The, Thuyết minh, Thúy Nga CD, USLT, Video, Vol, Windows, with, x264, XviD

Show all tags