Nhiệt Huyết Trường An - Detective Samoyeds - 2017 - 48/48 tập Thuyết Minh

Author: Anya at 27-07-2017, 10:05

1

Nhiệt Huyết Trường An - Detective Samoyeds - 2017 - 48/48 tập Thuyết Minh


Bộ phim Nhiệt Huyết Trường An với sự tham gia của Từ Hải Kiều, Cúc Tịnh Y, Trương Tân Uyển, Trình Tiểu Tấn, Lưu Quan Lân. Theo từng bước điều tra, mọi người dần dần phát hiện Hắc Già La vọng tưởng dùng thủ đoạn đê tiện để phá hoại Đại Đường thanh bình. Cuối cùng tà không thắng chính, tổ điều tra đập tan âm mưu của Hắc Già La. Những thiếu niên ấy không chỉ có trái tim nhiệt huyết hào hùng, còn có một tấm lòng giàu trách nhiệm bảo vệ quê hương đất nước.

Anh chị gởi Email tới: [email protected] để nhận hướng dẫn buy Account via Paypal THANH TOÁN TỰ ĐỘNG - ĐƠN GIẢN - AN TOÀN. Hỗ trợ 24/24!
Sent to email: [email protected] to receive guide payment paypal!

DOWNLOAD LINK:
... download, nhấn vào những links phía dưới ...


https://uploadgig.com/file/download/2291ae2720693c06/NhietHuyetTruongAn_01.mkv
https://uploadgig.com/file/download/5C8f7c9e4F68e73b/NhietHuyetTruongAn_02.mkv
https://uploadgig.com/file/download/8db6180af139a76a/NhietHuyetTruongAn_03.mkv
https://uploadgig.com/file/download/a0D3a182c79e8bb3/NhietHuyetTruongAn_04.mkv
https://uploadgig.com/file/download/Fa706698230Ea2f5/NhietHuyetTruongAn_05.mkv
https://uploadgig.com/file/download/ecF3a98a9fe3774e/NhietHuyetTruongAn_06.mkv
https://uploadgig.com/file/download/6CC901601a4d7B7d/NhietHuyetTruongAn_07.mkv
https://uploadgig.com/file/download/60d0BAd8308f991c/NhietHuyetTruongAn_08.mkv
https://uploadgig.com/file/download/5a3a80219CEa83ef/NhietHuyetTruongAn_09.mkv
https://uploadgig.com/file/download/67F90caafD464519/NhietHuyetTruongAn_10.mkv
https://uploadgig.com/file/download/c26467172bb2d805/NhietHuyetTruongAn_11.mkv
https://uploadgig.com/file/download/028d7e3A8d946e92/NhietHuyetTruongAn_12.mkv
https://uploadgig.com/file/download/2422298328375E86/NhietHuyetTruongAn_13.mkv
https://uploadgig.com/file/download/a135c27bb4dce725/NhietHuyetTruongAn_14.mkv
https://uploadgig.com/file/download/810d41635cad9CAd/NhietHuyetTruongAn_15.mkv
https://uploadgig.com/file/download/B0287227BD280673/NhietHuyetTruongAn_16.mkv
https://uploadgig.com/file/download/6EdF00da858845df/NhietHuyetTruongAn_17.mkv
https://uploadgig.com/file/download/2b7f01D0fc128926/NhietHuyetTruongAn_18.mkv
https://uploadgig.com/file/download/51264fF693BcE845/NhietHuyetTruongAn_19.mkv
https://uploadgig.com/file/download/65fef888a434E066/NhietHuyetTruongAn_20.mkv
https://uploadgig.com/file/download/9BC43a4F63eCd09f/NhietHuyetTruongAn_21.mkv
https://uploadgig.com/file/download/671aAdc43197C36d/NhietHuyetTruongAn_22.mkv
https://uploadgig.com/file/download/7A1e6b6c2bd4adA6/NhietHuyetTruongAn_23.mkv
https://uploadgig.com/file/download/4028b17b2E3cb43F/NhietHuyetTruongAn_24.mkv
https://uploadgig.com/file/download/7601BBd834bcf7fb/NhietHuyetTruongAn_25.mkv
https://uploadgig.com/file/download/82D42E165e6d1370/NhietHuyetTruongAn_26.mkv
https://uploadgig.com/file/download/85A045Dd54f96070/NhietHuyetTruongAn_27.mkv
https://uploadgig.com/file/download/C0aAb190b9116dFa/NhietHuyetTruongAn_28.mkv
https://uploadgig.com/file/download/Df005E08541aa703/NhietHuyetTruongAn_29.mkv
https://uploadgig.com/file/download/7B9fe9c5750cAff8/NhietHuyetTruongAn_30.mkv
https://uploadgig.com/file/download/8312876a8437e4C1/NhietHuyetTruongAn_31.mkv
https://uploadgig.com/file/download/aA35299748731833/NhietHuyetTruongAn_32.mkv
https://uploadgig.com/file/download/C9d59e619eaa4A41/NhietHuyetTruongAn_33.mkv
https://uploadgig.com/file/download/953625471D558C64/NhietHuyetTruongAn_34.mkv
https://uploadgig.com/file/download/8fcec87574f3d8F6/NhietHuyetTruongAn_35.mkv
https://uploadgig.com/file/download/1b1Fb75815627657/NhietHuyetTruongAn_36.mkv
https://uploadgig.com/file/download/53832cDc567fa88b/NhietHuyetTruongAn_37.mkv
https://uploadgig.com/file/download/d2885e7E0a467C23/NhietHuyetTruongAn_38.mkv
https://uploadgig.com/file/download/59b0399d9B80e590/NhietHuyetTruongAn_39.mkv
https://uploadgig.com/file/download/a809D387f5a5CB5f/NhietHuyetTruongAn_40.mkv
https://uploadgig.com/file/download/5617ce543Afd3080/NhietHuyetTruongAn_41.mkv
https://uploadgig.com/file/download/756657A1929eefb1/NhietHuyetTruongAn_42.mkv
https://uploadgig.com/file/download/c8Bc113F3c380432/NhietHuyetTruongAn_43.mkv
https://uploadgig.com/file/download/AB635A043068724c/NhietHuyetTruongAn_44.mkv
https://uploadgig.com/file/download/372b996fD1D53c44/NhietHuyetTruongAn_45.mkv
https://uploadgig.com/file/download/0c78fb22184d000F/NhietHuyetTruongAn_46.mkv
https://uploadgig.com/file/download/5f81cD3B9807758B/NhietHuyetTruongAn_47.mkv
https://uploadgig.com/file/download/717003fdb46B7E9c/NhietHuyetTruongAn_48End.mkv

http://uploaded.net/file/hkatzd9l/NhietHuyetTruongAn_01.mkv
http://uploaded.net/file/9ui7w4ze/NhietHuyetTruongAn_02.mkv
http://uploaded.net/file/kwasgm4q/NhietHuyetTruongAn_03.mkv
http://uploaded.net/file/jr42zed9/NhietHuyetTruongAn_04.mkv
http://uploaded.net/file/hzcsfsl2/NhietHuyetTruongAn_05.mkv
http://uploaded.net/file/hzh7qhyi/NhietHuyetTruongAn_06.mkv
http://uploaded.net/file/d5vr8oba/NhietHuyetTruongAn_07.mkv
http://uploaded.net/file/inmaa4e0/NhietHuyetTruongAn_08.mkv
http://uploaded.net/file/qyxpfnsw/NhietHuyetTruongAn_09.mkv
http://uploaded.net/file/og53ts6l/NhietHuyetTruongAn_10.mkv
http://uploaded.net/file/vre1sh97/NhietHuyetTruongAn_11.mkv
http://uploaded.net/file/fajufmf1/NhietHuyetTruongAn_12.mkv
http://uploaded.net/file/djdlgp2t/NhietHuyetTruongAn_13.mkv
http://uploaded.net/file/ig7shrod/NhietHuyetTruongAn_14.mkv
http://uploaded.net/file/78lmw9tg/NhietHuyetTruongAn_15.mkv
http://uploaded.net/file/9wp6gfoq/NhietHuyetTruongAn_16.mkv
http://uploaded.net/file/si1h1i5i/NhietHuyetTruongAn_17.mkv
http://uploaded.net/file/vxp57thy/NhietHuyetTruongAn_18.mkv
http://uploaded.net/file/ejqujq1a/NhietHuyetTruongAn_19.mkv
http://uploaded.net/file/37nzdn53/NhietHuyetTruongAn_20.mkv
http://uploaded.net/file/1vptdvpc/NhietHuyetTruongAn_21.mkv
http://uploaded.net/file/hliw6wtm/NhietHuyetTruongAn_22.mkv
http://uploaded.net/file/0139nnjm/NhietHuyetTruongAn_23.mkv
http://uploaded.net/file/1e1iwuqw/NhietHuyetTruongAn_24.mkv
http://uploaded.net/file/ril3ngau/NhietHuyetTruongAn_25.mkv
http://uploaded.net/file/rdpfknjc/NhietHuyetTruongAn_26.mkv
http://uploaded.net/file/1kgf51y1/NhietHuyetTruongAn_27.mkv
http://uploaded.net/file/e75ngl64/NhietHuyetTruongAn_28.mkv
http://uploaded.net/file/57fyq0m1/NhietHuyetTruongAn_29.mkv
http://uploaded.net/file/cavfr7t7/NhietHuyetTruongAn_30.mkv
http://uploaded.net/file/z8s53lwk/NhietHuyetTruongAn_31.mkv
http://uploaded.net/file/59vt45q1/NhietHuyetTruongAn_32.mkv
http://uploaded.net/file/lzu901ft/NhietHuyetTruongAn_33.mkv
http://uploaded.net/file/ru4t2e6i/NhietHuyetTruongAn_34.mkv
http://uploaded.net/file/4pvplc8i/NhietHuyetTruongAn_35.mkv
http://uploaded.net/file/z6q1u3hr/NhietHuyetTruongAn_36.mkv
http://uploaded.net/file/26vl1esq/NhietHuyetTruongAn_37.mkv
http://uploaded.net/file/r8tu49s2/NhietHuyetTruongAn_38.mkv
http://uploaded.net/file/x4h3epqy/NhietHuyetTruongAn_39.mkv
http://uploaded.net/file/oikpyn9h/NhietHuyetTruongAn_40.mkv
http://uploaded.net/file/9qf7fwum/NhietHuyetTruongAn_41.mkv
http://uploaded.net/file/mlrhybwz/NhietHuyetTruongAn_42.mkv
http://uploaded.net/file/823wd1an/NhietHuyetTruongAn_43.mkv
http://uploaded.net/file/7m9vpsog/NhietHuyetTruongAn_44.mkv
http://uploaded.net/file/wyefxczb/NhietHuyetTruongAn_45.mkv
http://uploaded.net/file/jch245g1/NhietHuyetTruongAn_46.mkv
http://uploaded.net/file/bpcpfjqv/NhietHuyetTruongAn_47.mkv
http://uploaded.net/file/8ajhi23t/NhietHuyetTruongAn_48End.mkv

Only VIP Member can view Direct Link!

Link download bị die, phim nhạc bị lỗi khi xem. Các bạn hãy để lại comment. ADMIN sẽ reup liền
Click chọn "tags" để xem các phim nhạc cùng chủ đề, ca sĩ, tác giả, hãng phim nhạc,...

Category: Download » SERIES TQ, HongKong,DaiLoan

Dear visitor, you went to website as unregistered user.
We encourage you to Register or Login to website under your name.
<
  • News: 0
  • Comments: 732
  • ICQ:
1 October 2017 04:23

Mphan

  • Group: Members
  • Register: 25.04.2014
  • Status: User offline
 
Cam on Ban rat nhieu...

Information
Members of Guests cannot leave comments.
 
2014, 2015, 2016, 2017, 720p, And, Applications, Build, Converter, December, DVD5, DVD9, DVDISO, DVDRiP, Edition, for, HDTV, Lồng tiếng, Mac, MacOSX, Magazine, Movies, Multilingual, Music, November, October, Portable, Pro, Professional, September, The, Thuyết minh, Thúy Nga CD, USLT, Video, Vol, Windows, with, x264, XviD

Show all tags